XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział Powiatu Żarskiego w Żarach

Zarząd PTTK Powiatu Żarskiego organizuje w dniu 27.04.2017.r 

XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczego

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE – ŻARY 2017

regulamin

Załączniki :

zał. 1-Zasady organizacji

zał. 2 – Karta zespołu (doc)                                         zał. 3 – Karta zespołu (pdf)

zał. 4 -Karta oceny (doc)                                            zał. 5 – Karta oceny (pdf)

zał. 6 – Oświadczenie rodzica (doc)                           zał. 7 -Oświadczenie rodzica (pdf)